Individualna svrha u kriznim vremenima

U ovim stresnim, nadrealnim vremenima razumljivo je da se izvršni direktori usredsređuju na hitne korporativne prioritete na račun nematerijalnijih ličnih razmatranja. Koliko je važno da vaši ljudi razmišljaju o svojoj „životnoj svrsi“ trenutno kada ste zabrinuti za njihovu dobrobit – a da ne spominjemo korporativni opstanak?

Važnije je nego što mislite. Tokom kriznih vremena, pojedinačna svrha može biti putokaz koji pomaže ljudima da se suoče sa neizvesnostima i da se bolje kreću prema njima, a time ublažavaju štetne efekte dugotrajnog stresa. Ljudi koji imaju snažan osećaj svrhe imaju tendenciju da budu izdržljiviji i da se bolje oporavljaju od negativnih događaja. Zapravo, jedno istraživanje sprovedeno tokom pandemije otkriva da kada se upoređuju ljudi koji kažu da na poslu „žive svoju svrhu“ sa onima koji kažu da nisu, prvi izveštavaju o nivoima blagostanja koji su pet puta veći od potonjih. Štaviše, veća je verovatnoća da će oni iz bivše grupe prijaviti viši nivo angažovanja.

Ljudi koji imaju zacrtanu svrhu takođe žive duže i zdravije. Jedna longitudinalna studija otkrila je da je jedno povećanje namenske standardne devijacije smanjilo rizik od umiranja tokom naredne decenije za 15 procenata – nalaz koji je važio bez obzira na starost ljudi koji su utvrdili svoju svrhu. Slično tome, projekat Rush Memori and Aging, započet 1997. godine, utvrdio je da kada se upoređuju pacijenti koji kažu da imaju smisla sa onima koji kažu da nemaju, prvi imaju:

  • 2,5 puta verovatnije da će biti bez demencije;
  • 22 posto manje verovatnoće da će imati faktore rizika za moždani udar;
  • 52 odsto manje verovatno da je doživelo moždani udar.

A ako ovo nije bilo dovoljno, i organizacije za pojedinačne namene imaju koristi. Svrha može biti važan doprinos iskustvu zaposlenih, što je zauzvrat povezano sa višim nivoima angažovanja zaposlenih, jačom organizacionom posvećenošću i povećanim osećajem blagostanja. Ljudi koji smatraju da se njihova individualna svrha podudara sa njihovim poslovima imaju tendenciju da više znače iz svojih uloga, čineći ih produktivnijima i verovatnije da će nadmašiti svoje vršnjake. Naše istraživanje otkriva pozitivnu korelaciju između svrsishodnosti zaposlenih i EBITDA  marže njihove kompanije.

Izvor: McKinsey