Gostujuće predavanje prof. dr Katarine Štrbac na Fakultetu političkih nauka

 

Prof. dr Katarina Štrbac održala je 15. novembra gostujuće predavanje na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavanje je održano na poslediplomskim studijama Ekološke politike, na temu “Hibridni rat“.