Gostujuće predavanje prof. dr Milenka Dželetovića

Prof. dr Milenko Dželetović održao je danas gostujuće predavanje studentima Fakulteta za inženjerski menadžment sa temom „Menadžment u informaciono-telekomunikacionim tehnologijama“.