Gostujuće predavanje – prof. dr Miodrag Ivković

Danas je studentima I godine gostujuće online predavanje održao prof. dr Miodrag Ivković, profesor Univerziteta u Novom Sadu i član upravnog odbora Pexim fondacije. Teme su bile menadžment u javnom sektoru i perspektiva mladih.