Gostujuće predavanje prof. dr Miomira Petrovića na Fakultetu političkih nauka

U utorak 26. 12. 2023. s početkom u 18.00h, prof. dr Miomir Petrović održaće predavanje studentima doktorskih studija na smeru Novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Gostujuće predavanje u okviru predmeta koji vodi prof. dr Sanja Domazet biće na temu „Dramaturgija i savremeno novinarstvo: od spina preko objektivnosti do ličnog komentara u okviru kreiranja medijske slike“.