Gostujuće predavanje – Svetlana Milatović

Studentima prve godine danas je gostujuće predavanje održala Svetlana Milatović, Sartoria Sako, koja je upoznala studente sa izazovima preduzetništva u tzv. “high end” modnom segmentu u Srbiji i inostranstvu.