IEM Education meets the future industry 2017

Profesori Fakulteta za inženjerski menadžment, prof. dr Srđan Tomić i doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović učestvuju na konferenciji IEM Education meets the future industry, koju od 12. do 13. oktobra na Univerzitetu Aveiro u Aveiru u Portugalu organizuje ESTIEM.

Profesori učestvuju u radu sesija koje se bave saradnjom visokoškolskih institucija i kompanija; veštinama i sposobnostima koje će biti potrebne današnjim studentima u budućnosti, kao i novim programima u okviru studija inženjerskog menadžmenta i industrijskog inženjerstva, a doc dr Tatjana Ilić-Kosanović, koja je i direktor Centra za razvoj karijere Fakulteta, je panelista sesije koja se tiče stručnih praksi.