Imenovani IRO (International Relations Officer)

U cilju učestvovanja u Erasmus i drugim projektima EU, na Fakultetu za inženjerski menadžment su imenovani IRO (International Relations Officers):

Akademski koordinator
Prof. Jelena Ilić, prodekan za međunarodnu saradnju
Kabinet 339
jelena.ilic@fim.rs

Administrativni koordinator
Đurđa Tomić, saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije
Kabinet 309
djurdja.tomic@fim.rs