Interaktivne vežbe iz predmeta Osnove menadžmenta za studente I godine 2017.

Tradicionalno, sada već šesti put, studenti I godine Fakulteta za inženjerski menadžment danas su započeli rad na interaktivnim vežbama iz predmeta Osnove menadžmenta. Suština današnjih vežbi su bile kompetencije menadžera i veštine komunikacije. Studenti su radili u grupama, a vežbe su održali prof. dr Vladimir Tomašević, doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović i Kosta Živanović, saradnik u nastavi.

Kao prvi zadatak, studenti su u određenom vremenskom roku u radu u grupama vizuelno predstavili sliku kompetencija idealnog menadžera, a zatim usmeno predstavili te kompetencije ostalim učesnicima. u sledećoj vežbi, studenti su u određenom vremenskom roku u radu u grupama vizuelno predstavili karakteristike veštine komunikacije potrebne za idealnog menadžera, a zatim ih usmeno predstavili ostalim učesnicima.