Interaktivne vežbe iz predmeta Osnove menadžmenta za studente I godine 2018.

Tradicionalno, sada već sedmi put, studenti I godine Fakulteta za inženjerski menadžment danas su započeli rad na interaktivnim vežbama iz predmeta Osnove menadžmenta. Suština današnjih vežbi su bile veštine komunikacije. Studenti su radili u grupama, a vežbe je održao prof. dr Vladimir Tomašević.

Kao prvi zadatak, studenti su u određenom vremenskom roku u radu u grupama vizuelno  prikazali jedan model komunikacija, a zatim usmeno predstavili taj model ostalim učesnicima. U sledećoj vežbi, studenti su u određenom vremenskom roku u radu u grupama vizuelno prikazali rezultate SWOT analize za medijske kuće RTS i TV Pink, kao i za muzičku televiziju MTV i Netflix online platformu, a zatim ih usmeno predstavili ostalim učesnicima.