Interaktivne vežbe za studente I godine u Vrbasu – SWOT analiza

Studenti I godine Akreditovane jedinice Fakulteta za inženjerski menadžment u Vrbasu su takođe nastavili rad kroz interaktivne vežbe iz predmeta Osnove menadžmenta. Suština i ovih interaktivnih vežbi su bile veštine analize i rešavanja problema, kao i komunikacije i prezentacije.

Studenti su radili u grupama, a vežbe su održale Bojana Pavlović, asistent i Jelena Milićević, saradnik u nastavi.

Kao  zadatak, studenti su u određenom vremenskom roku u radu u grupama analizirali poslovanje kompanije LIDL putem SWOT analize, a zatim su predstavnici grupa predstavili rezultate analize.