Izbor dr Vladimira Božovića u zvanje docenta

Ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, Nj.E. dr Vladimir Božović izabran je na Fakultetu za inženjerski menadžment u zvanje docenta iz oblasti bezbednosti i time nastavio univerzitetsku karijeru.

Doc. dr Vladimir Božović odbranio je magistarsku tezu pod naslovom „Korupcija i antikorupcijska svest sa posebnim osvrtom na policiju”, doktorsku disertaciju na temu „Integritet policije i korupcija u policiji u Srbiji“ i ispunio sve uslove za izbor u navedeno zvanje.