Izbor novog dekana Fakulteta za inženjerski menadžment

Savet Fakulteta za inženjerski menadžment je, po predlogu Nastavno-naučnog veća, 7. maja izabrao prof. dr Slobodana Živkovića za novog dekana Fakulteta.