Izmene u odvijanju nastave od 11. do 22. januara 2021.

Nastava će se za studente I i II godine osnovnih studija u Beogradu od 11. do 22. januara održavati uživo prema rasporedu uz primenu svih preventivnih mera.

Nastava će se za studente III i IV godine osnovnih studija u Beogradu od 11. do 22. januara održavati online prema rasporedu.

Kolokvijumi koji su planirani od 11. do 22. januara će se održavati uživo prema rasporedu, o terminima kolokvijuma studenti dobijaju informacije od svojih predmetnih profesora preko Google Classroom platforme.

Nastava će se za studente svih godina osnovnih studija u akreditovanim jedinicama u Vrbasu i Vranju održavati online prema rasporedu. Kolokvijumi će biti organizovani po dogovoru sa predmetnim profesorima.

Nastava će se za sve studente master studija (svi programi) održavati online prema rasporedu.