Javna odbrana doktorske disertacije – kandidat Dragan Ugrinov

Usmena javna odbrana doktorske disertacija kandidata Dragana Ugrinova pod naslovom Održivo upravljanje infektivnim medicinskim otpadom u zdravstvenom sistemu Srbije biće održana u utorak, 14. juna u 12.00, u kabinetu 340.