Julski ispitni rok 2021/22 – prijava ispita

Prijava ispita za julski ispitni rok je 23. i 24. juna i obavlja se elektronskim putem:

  • Sastaviti E-mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa, nazive predmeta (ispita) koje želite da prijavite u Julskom ispitnom roku i poslati na E-mail adresu Studentske službe studentska.sluzba@fim.rs

 

Za prijavu ispita potrebno je da imate izmirenu školarinu prema Ugovoru o studiranju.