Julski ispitni rok 2022/23 – prijava ispita

Prijava ispita za Julski ispitni rok je 26. juna i obavlja se elektronskim putem:

  • Sastaviti E-mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa, nazive predmeta (ispita) koje želite da prijavite u Julskom ispitnom roku i poslati na E-mail adresu Studentske službe studentska.sluzba@fim.rs

 

Za prijavu ispita potrebno je da imate izmirenu školarinu prema Ugovoru o studiranju.