Junski ispitni rok 2022/23 – prijava ispita

Prijava ispita za junski ispitni rok se održava od 30. maja do 2. juna.

Prijava ispita se obavlja elektronskim putem na sledeći način:

  • Sastaviti E-mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa, nazive predmeta (ispita) koje želite da prijavite u Junskom ispitnom roku i poslati na E-mail adresu Studentske službe studentska.sluzba@fim.rs

 

Za prijavu ispita potrebno je da imate izmirenu školarinu prema Ugovoru o studiranju.