Junski ispitni rok 2023/2024 – prijava ispita

Prijava ispita za junski ispitni rok  je u toku i traje  do 7. juna.

Prijava ispita se obavlja elektronskim putem na sledeći način:

  • Poslati e-mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa i nazive predmeta (ispita) koje želite da prijavite na e-mail adresu Studentske službe studentska.sluzba@fim.rs

 

Junski ispitni rok se održava od 17. do 28. juna 2024. godine.

Za prijavu ispita je potrebno da imate izmirenu školarinu prema Ugovoru o studiranju.