Kolekcija zbornika radova sa Međunarodne naučne konferencije CIBEK „Circular and Bioeconomy“

Kolekcija zbornika radova sa Međunarodne naučne konferencije CIBEK „Circular and Bioeconomy“ dobila je ISSN broj. Zbornik je od sada i zvanično deo zbirke monografskih publikacija koja se kontinuirano objavljuje.

Međunarodna naučna konferencija CIBEK, koju organizuje Fakultet za inženjerski menadžment ove godine održana je četvrti put.