KOLOKVIJUM IZ PREDMETA ANALIZA I DIZAJN IS

Kolokvijum I iz predmeta Analiza i dizajn IS će se održati 21. 11. 2018. (sreda) u terminu predavanja, sa početkom u 11.00.