Kompanije i kreatori politike mogu pomoći u olakšavanju tranzicije radne snage

Razmere protoka radne snage pokrenute uticajem COVID-19 na radne trendove pojačava hitnost za preduzeća i kreatore politike da preduzmu korake da podrže dodatne programe obuke i obrazovanja za radnike. Kompanije i vlade pokazale su izvanrednu fleksibilnost i prilagodljivost u odgovoru na pandemiju sa inovacijama, koje bi se takođe mogle iskoristiti za preusmeravanje radne snage na načine koji ukazuju na svetliju budućnost rada.

Preduzeća mogu započeti sa detaljnom analizom onoga što se može uraditi na daljinu fokusiranjem na zadatke, a ne na čitave poslove. Takođe mogu igrati veću ulogu u prekvalifikaciji radnika, kao što su to uradili Walmart, Amazon i IBM. Drugi su olakšali profesionalne promene usredsređivanjem na veštine koje su im potrebne, a ne na akademske stepene. Daljinski rad takođe nudi kompanijama mogućnost da obogate svoju raznolikost zapošljavanjem radnika koji iz porodice i iz drugih razloga nisu uspeli da se presele u vodeće gradove u kojima su se talent, kapital i mogućnosti koncentrisali pre pandemije.

Kreatori politike mogli bi podržati preduzeća širenjem i unapređivanjem digitalne infrastrukture. Čak i u naprednim ekonomijama, gotovo 20 posto radnika u seoskim domaćinstvima nema pristup Internetu. Vlade bi takođe mogle da razmotre proširivanje naknada i zaštite na nezavisne radnike i na radnike koji rade na izgradnji svojih veština i znanja tokom karijere.

I preduzeća i kreatori politike mogu da sarađuju u pružanju podrške radnicima koji migriraju između zanimanja. Prema Paktu za veštine uspostavljenom u Evropskoj uniji tokom pandemije, kompanije i javni organi posvetili su 7 milijardi evra unapređivanju veština nekih 700.000 automobilskih radnika, dok su u Sjedinjenim Državama Merck i druge velike kompanije izdvojile više od 100 miliona dolara da bi usavršili veštine radnika Afroamerikanaca bez fakultetskog obrazovanja i stvorili radna mesta koja oni mogu popuniti.

Nagrada za takve napore bila bi otpornija, talentovanija i bolje plaćena radna snaga – i robusnije i ravnopravnije društvo.

Izvor: McKinsey.