KONFERENCIJA CIBEK – DRUGI POZIV

III MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

CIRKULARNA I BIOEKONOMIJA ONLINE
1. april, 2021. godine
Fakultet za inženjerski menadžment
Beograd, Srbija

 

Drage kolege,

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije vas poziva da prisustvujete III međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Cirkularna i bioekonomija“.

Konferencija je prilika za sticanje novih znanja, razmene ideja i iskustava, kao i stvaranja novih oblika saradnje i trajnih partnerstava.

Konferencija će se održati ONLINE 1. aprila.

 

CILJ KONFERENCIJE

Evropa razvija efikasnu i održivu ekonomiju. Cilj je inovativnija i ekonomija sa niskim emisijama, usklađivanje zahteva za održivom poljoprivredom i ribarstvom, sigurnost hrane i održivo korišćenje obnovljivih bioloških resursa u industrijske svrhe, očuvanje biodiverziteta, zaštite životne sredine, razvoj novih tehnologija i procesa za bioekonomiju,  razvoj tržišta i konkurentnost u sektorima bioekonomije, razvoj politika kako bi zainteresovane strane  bliže zajedno sarađivale.

Cirkularna ekonomija je konceptualni okvir održivog razvoja. Njen cilj je proizvodnja roba i usluga uz istovremeno smanjivanje potrošnje i rasipanja sirovina, vode i izvora energije.
Reč je o uvođenju nove ekonomije koja je cirkularna – ne linearna – zasnovana na principu „zatvaranja ciklusa“ životnih ciklusa proizvoda, usluga, otpada, materijala, vode i energije.

Ova konferencija bi trebala da postane mesto za međusobnu saradnju, različita predavanja i događaje koji prepoznaju održivi razvoj kao ključno pitanje za budućnost industrije.

 

TEMATSKE OBLASTI

  • Poboljšanje efikasnosti i smanjenje upotrebe resursa.
  • Identifikacija i stvaranje novih mogućnosti za ekonomski rast i promovisanje inovacija i konkurentnosti gradova i ruralnog područja, kao i njihovih kompanija.
  • Garantovanje sigurnosti snabdevanja osnovnim resursima.
  • Borba protiv klimatskih promena i ograničavanje uticaja korišćenja resursa na životnu sredinu.
  • Upravljanje otpadom u cirkularnoj i bioekonomiji.
  • Bezbednost ekonomija – održivost i dostupnost resursa kao preduslov razvoja u globalizovanom svetu.

 

PREDAVAČI PO POZIVU:

MARÍA BEGOÑA PEÑA LANG, University Engineering School of the University of the Basque Country, NTNU-Norwegian University of Science and Technology

SENHORINHA TEIXEIRA, University Minho, Portugal

STEFAN GRBENIC, Technical University in Graz, Austria

MOHAMMED AL TA’ANI, Arab Renewable Energy Commission Secretary General, Jordan
VALENTINA JANEV, Institute Mihailo Pupin, Serbia
VIKTOR SIMONCIC, Independent environmentalist, Croatia

DUSAN SAKULSKI, DiMTEC UFS South Africa / FTN UNS Serbia

VAŽNI DATUMI:
Prijava i dostavljanje apstrakta  – 15. mart 2021. godine
Uplata registracije nakon prihvaćenog apstrakta – 25. mart 2021. godine
ONLINE naučna konferencija – 1. april 2021. godine
Rok za slanje radova –  20. maj  2021. godine

Štampanje zbornika – 1. jul 2021. godine

PROCEDURA SLANJA RADOVA

e-mail konferencije: cibek2021@fim.rs

Na e-mail treba poslati:

Popunjen prijavni formular (možete preuzeti u prilogu mejla)

Apstrakt/ rad (uputstvo za pisanje možete preuzeti u prilogu mejla)

Dokaz o uplati kotizacije

CIBEK21-paper_template

Prijavni formular CIBEK 2021

 

 

OBJAVLJIVANJE RADOVA

Radovi koji budu objavljeni u zborniku radova konferencije biće klasifikovani kao „Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini“ – kategorija M33 prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Autori čiji radovi budu izabrani, biće pozvani da rezultate svojih istraživanja prezentuju u časopisu Serbian Journal of Engineering Management (M53), indeksiran u EBSCO.

 

KOTIZACIJA

3.000,00 dinara (kotizacija obuhvata sertifikat o učešću na konferenciji, objavljivanje rada u zborniku radova konferencije, slanje zbornika).

 

 

Više informacija o konferenciji možete naći na:  fim.edu.rs

Srdačan pozdrav,
Organizacioni odbor