Konferencija CIBEK – važni datumi

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije u saradnji sa partnerima organizuju:

III međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Circularna i bioekonomija – CIBEK 21 (ONLINE)

1. april 2021. godine

Prijava i dostavljanje apstrakta – 15. mart 2021. godine;

Uplata registracije nakon prihvaćenog apstrakta – 25. mart 2021. godine;

ONLINE naučna konferencija – 1. april 2021. godine;

Rok za slanje radova – 20. maj 2021.godine;

Štampanje zbornika – 1. jul 2021. godine.

 

e-mail konferencije: cibek2021@fim.rs

Na e-mail treba poslati: