Konferencija Osnaživanje žena van granica

Prof. Jelena Ilić, prodekan za međunarodnu saradnju, i prof. dr Tatjana Ilić-Kosanović, prodekan za naučnoistraživački rad, učestvuju danas na online konferenciji „Osnaživanje žena van granica“ koju organizuju Help – Hilfe zur Selbsthilfe i Dress for Success Srbija u saradnji sa Ambasadom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu.

Konferencija ima za cilj da pruži smernice i akcije usmerene na opipljive rezultate za osnaživanje žena na Zapadnom Balkanu i da poboljša ravnopravno učešće žena i muškaraca u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom sektoru.

Program konferencije oslanja se na Principe osnaživanja žena, zajedničke inicijative Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i UN Women, kao i na Agendu 2030  i UN Ciljeve održivog razvoja.

Govornici na konferenciji su iz vladinog, civilnog i poslovnog sektora koji zajedno nastoje da osnaže žene-liderke sutrašnjice, bez granica.

Konferencija je organizovana u okviru Helpovog regionalnog progama „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020″ koji se finansira kroz Nemačku razvojnu saradnju.