Konferencija YOURS 2023

U cilju afirmacije mladih istraživača do 35. godina, časopis JAES petu godinu zaredom organizuje YOURS konferenciju. Mladim istraživačima se nudi mogućnost da predstave rezultate svog rada, kao i da se povežu sa kolegama sa drugih naučno-istraživačkih institucija. Radovi prijavljeni za konferenciju će takođe konkurisati i za objavu u međunarodnim naučnim časopisima.

Konferencija YOURS 2023 biće održana 2. septembra 2023. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija možete pronaći putem linka: jaes-series.com/yours2023

Prijavljivanje radova i dostavljanje apstrakta je do 31. jula, a poziv se nalazi ovde.

Izvor:  www.jaes-series.com/yours2023.html