Konferencija „Zapadni Balkan na globalnom tržištu: nove mogućnosti za trgovinu i investicije“

Privredna komora Srbije kao osnivač Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, u saradnji sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj OECD, organizovala je konferenciju pod nazivom „Zapadni Balkan na globalnom tržištu: nove mogućnosti za trgovinu i investicije“. Doc. dr Biljana Stojanović-Višić, kao predstavnik Fakulteta za inženjerski menadžment, je svojim aktivnim učešćem na konferenciji dala svoj naučno-stručni doprinos razmenjujući iskustva sa prisutnim učesnicima konferencije.