KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE 2018.

Univerzitet “Union – Nikola Tesla”

Fakultet za inženjerski menadžment Beograd,

sa akreditovanim jedinicama van mesta sedišta u Vranju i Vrbasu

 

OBJAVLJUJE KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE

I

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

 1. Izbor u zvanje redovnih profesora i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme; sa punim radnim vremenom;
 2. Izbor u zvanje vanrednih profesora i docenata i zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme od 5 godina; sa punim radnim vremenom.

 

Za sledeće uže naučne oblasti: industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; mašinsko inženjerstvo; tehnološko inženjerstvo.

 

Uslovi:  

 • Završen fakultet iz oblasti koje pokrivaju napred navedene naučne oblasti sa svetskih fakulteta sa Šangajske liste, Univerziteta u Beogradu ili Univerziteta u Novom Sadu;
 • VIII stepen stručne spreme – doktor nauka;
 • Sklonost ka pedagoškom radu;
 • Kao i uslovi utvrđeni članovima 64. i 65. Zakona o visokom obrazovanju i uslovima propisanim od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

 

 1. Izbor u zvanje asistenata na određeno vreme od 3 godine, saradnika u nastavi na određeno vreme od 1 godine sa punim radnim vremenom.

 

Za sledeće uže naučne oblasti: industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; mašinsko inženjerstvo, tehnološko inženjerstvo.

 

 Uslovi za asistente:

 • Završen fakultet iz oblasti koje pokrivaju napred navedene naučne oblasti (svetski fakulteti sa Šangajske liste, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet za inženjerski menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla“);
 • VII stepen stručne spreme, magistar nauka, odnosno student doktorskih studija;
 • Kao i uslovi utvrđeni članom 72. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Uslov za saradnike u nastavi:

 • Završen fakultet iz oblasti koje pokrivaju napred navedena polja (svetski fakulteti sa Šangajske liste, Univerzitet u Beogradu ili Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet za inženjerski Menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla“);
 • VII stepen stručne spreme, student master studija;
 • Kao i uslovi utvrđeni članom 71. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostavljaju se na adresu: Fakultet za inženjerski menadžment, 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića br. 43 i na službeni I-mejl: karijera@fim.rs najkasnije do 15.7. 2018. godine. Za dodatne informacije kontaktirati doc. dr Tatjanu Ilić-Kosanović na telefon 011 41 40 420.