KONKURS ZA NAJBOLJU KOREOGRAFIJU

Svim studentkinjama i studentima želimo srećan 4. april, Dan studenata, sa željom da čuvajući sebe, čuvaju i druge i da se što pre vratimo našim redovnim aktivnostima.

Dan studenata obeležava se u znak sećanja na velike demonstracije koje su beogradski studenti organizovali 4. aprila 1936. zbog narastajućeg fašizma u Evropi, a tom prilikom ubijen je student prava Žarko Marinović.

Povodom Dana studenata Institut za umetničku igru raspisuje Konkurs za najbolju koreografiju (klasika, savremena igra ili narodna igra). Kandidat čija koreografija dobije najviše bodova ostvaruje mogućnost stipendije za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija Instituta za umetničku igru odsek koreografija.

Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani učenici srednjih škola (3 i 4 razred) kao i profesionalci koji se bave umetničkom igrom. Koreografija koja se prijavljuje treba da bude u trajanju do 3 minuta u mp3 ili mp4 formatu. Kandidati/koreografi mogu izvesti sami svoju koreografiju ili koreografiju može izvesti neko drugo lice. Broj igrača nije ograničen. Pored videa prijava treba da sadrži:

  • Ime i prezime;
  • Datum rođenja;
  • Škola koju kandidat pohadja ili je završio;
  • Broj telefona.

Konkurs za dostavljanje predloga je 20. april 2020. godine, a prijave se šalju i-mejlom institutzaumetničkuigru@gmail.com

Komisija u sastavu: prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, prof. Dijana Milošević, prof. Aleksandar Nikolić, prof. Bahram M. Juldašev, prof. Ognjen Vučinić, prof. Vesna Bajić Stojljković i prof. Aleksandar Ilić, rezultate najbolje koreografije objaviće 4. maja 2020. godine.