Konkurs za upis studenata na akreditovane akademske studije za školsku 2022/2023. godinu

Fakultet za inženjerski menadžment objavljuje Konkurs za upis studenata na

 • akreditovane osnovne, master i doktorske akademske studije za školsku 2022/2023. godinu u sedištu ustanove u Beogradu,
 • akreditovane osnovne i master akademske studije za školsku 2022/2023. godinu u visokoškolskim jedinicama u Vranju i Vrbasu.

 

Studijski programi Fakulteta za inženjerski menadžment:

 

Osnovne studije:

 • OAS – Inženjerski menadžment  (Bezbednost, Kreativne Industrije, Visoke tehnologije)
 • OAS – Umetnička igra
 • OAS – Menadžment

 

Master studije:

 • MAS – Upravljanje projektima i industrija 4.0
 • MAS – Inženjering i menadžment bezbednosno-informacionih sistema
 • MAS – Ekonomika i menadžment energetike
 • MAS – Menadžment
 • MAS – Umetnička igra

 

Doktorske studije:

 • DAS – Upravljanje otpadom
 • DAS – Umetnička igra i performans
 • DAS – Inženjering i menadžment strategijskih bezbednosnih sistema

 

U dokumentu Konkurs za upis studenata nalaze se i uslovi za upis.

Sve detaljnije informacije, kao i termini prijemnih ispita dostupni su na internet adresi Fakulteta www.fim.edu.rs.

Sva pitanja slati na adresu studentske službe studentska.sluzba@fim.rs.