Konkurs Zadužbine Andrejević 2018.

Zadužbina Andrejević je otvorila 46. Konkurs za objavljivanje naučnih monografija nastalih na osnovu doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova i naučnih studija u bibliotekama „Academia“, „Dissertatio“, Posebna izdanja, „Specialis“ i „Educatio“ i 21. Konkurs za objavljivanje monografija nastalih na osnovu master radova u biblioteci „Initium“. U toku je i 7. Konkurs za izbor i objavljivanje najboljih maturskih radova učenica i učenika državnih i privatnih škola.


Konkursi će biti otvoreni na svečanosti u Maloj sali Kolarčeve zadužbine 29. novembra 2018. u 12 sati i trajaće do 28. decembra 2018. godine.

Više informacija na sajtu Zadužbine http://zandrejevic.rs/konkursi/