Konsultacije sa studentom savetnikom u Centru za razvoj karijere za vreme ispitnog roka

Obaveštavamo studente da se konsultacije sa studentom savetnikom u Centru za razvoj karijere neće održavati za vreme ispitnog roka. Konsultacije se nastavljaju posle 18. februara.