Korekcija rasporeda za I godinu studija

Korekcija rasporeda za I godinu studija se odnosi na sredu i petak.

SREDA:

Španski i Francuski jezik umesto od 10h počinju od 11h.

Engleski jezik 1 umesto od 11h počinje od 12h

PETAK:

Osnove ekonomije umesto od 10h počinje od 11h

Korekcija rasporeda će se primenjivati od petka 31.03.2023