Korišćenje EBSCO baze za studente

Podsećamo studente da za potrebe pisanja završnih radova mogu da koriste EBSCO bazu naučnih članaka. Pristup bazi je omogućen na računarima na Fakultetu.