Kreiranje „povezanog pakovanja“

Skoro svaki proizvod koji kupite dolazi u nekoj vrsti pakovanja. Ambalaža može igrati brojne važne uloge: štiti proizvod, pruža korisne informacije, a ponekad čak i čini da se osećate srećnim zbog kupovine.

Prelazak sa stakla na plastiku u mnogim kategorijama se dešava iz više razloga, uključujući i uticaj na životnu sredinu i cenu. Ali takođe, isporuka staklene ambalaže putem kanala e-trgovine je potpuno drugačija ponuda od slanja plastične ambalaže. Ono što znamo od vlasnika brendova je da oni veruju da je trenutak istine još važniji kada se proizvod prodaje putem kanala e-trgovine nego u tradicionalnoj maloprodaji. Dakle, sve što radimo danas postaje mnogo važnije i mnogo zahtevnije kroz kanal elektronske prodaje. Paket mora biti jači da bi se zaštitio od zahteva kanala e-trgovine. U promociji proizvoda, on mora da bude ubedljiv u trenutku kada potrošač otvori paket jer nema prethodnog pregledanja na polici.

Postoji nekoliko velikih oblasti interesovanja u ovom prostoru – nazovimo ga „povezano pakovanje“. Prva bi bila mogućnost praćenja paketa kroz lanac vrednosti. To bi omogućilo potrošaču da bude povezan sa vlasnikom brenda za stvari kao što su programi lojalnosti, ali i omogućilo vlasniku brenda da prati kretanje paketa i razume ponašanje potrošača kako bi bolje usmerio svoje marketinške napore. To je jedan oblik “povezanog pakovanja”.

Još nešto, što je u ovom trenutku još u nastajanju – je mogućnost kreiranja digitalne oznake koja identifikuje komponente paketa, a zatim pomaže da se taj paket na kraju životnog veka usmeri na pravi tok upravljanja otpadom. To još nije nužno komercijalno, ali postoji nekoliko inicijativa u tom prostoru koje bi olakšale sortiranje i razdvajanje upravljanja otpadom, što je neophodno da bi proces reciklaže bio efikasniji.

Internet stvari i trendovi digitalizacije pakovanja tek počinju da se ubrzavaju. Integracija pakovanja u komunikaciju sa potrošačima i rok trajanja proizvoda će se povećati. Na primer, postoji nova tehnologija nalepnica koje se mogu ponovo upisivati na pakovanjima: one imaju mogućnost da digitalno smanje cenu kvarljivog proizvoda kako se bliži datumu kraja upotrebe, kako bi se smanjio otpad od hrane i povećala dinamika upotrebe proizvoda. To snižava cenu za razliku od toga da se proizvod mora ponovo lepiti ili etiketirati. Ova integracija je nešto u čemu je industrija ambalaže tek zagrebala po površini.

Paket je u osnovi mnogih brendova koje podržavamo. Navedimo primer kafe, zašto su kapsule kafe za jednokratnu upotrebu naišle na veliko interesovanje, kada biste mogli da kupite veće pakovanje kafe i da trošak znatno smanjite? Razlog je, pre svega, pakovanje koje olakšava pripremu.

Neki vlasnici brendova su bili odlični u tome, drugi ne toliko, ali uvek postoji prilika da se prihvate  prednosti koje izbor adekvatnog pakovana pruža njihovom brendu i poslovanju.

Izvor : https://www.mckinsey.com/