Lean Startup Enterpreneurship Course: Treća nedelja

Studenti Fakulteta za inženjerski menadžment učestvuju u osmonedeljnom kursu o preduzetništvu u organizaciji IEM Caring fondacije i studentske organizacije ESTIEM pod nazivom Lean Startup Enterpreneurship Course. Vođa kursa je Bart Jutte, a studenti koji su izabrani da pohađaju kurs su:

Tim Beograd: Milica Božović, Jelena Petrović, Sumaia Farhad, Jomana Elghali. Mentor: doc. dr Stanko Bulajić,

Tim Vranje: Aleksandar Radovanović, Nikola Janjić, Tijana Mikić. Mentor: doc. dr Radomir Stojković.

Supervizor timova: Kosta Živanović, saradnik u nastavi

Ko-mentor oba tima i koordinator projekta: doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović