LIMEN 2019.

Fakultet za inženjerski menadžment je naučni partner konferencije LIMEN (Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated politics of research – LIMEN 2019), koju 12. decembra ove godine na Tehničkom univerzitetu u Gracu organiziju Graz University of Technology i UDEKOM (Udruženje ekonomista i menadžera Balkana).

Fakultet za inženjerski menadžment će predstavljati prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta, koji će održati pozdravnu reč, i doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović, koja će biti moderator sesije.