Međunarodna konferencija na FIM

Na I međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Cirkularna i bioekonomija“, održanoj na Fakultetu za inženjerski menadžment, ostvarena i produbljena je kako međunarodna saradnja između inostranih evropskih visokoškolskih institucija i Fakulteta, tako i privredna saradnja sa domaćim privrednicima i predstavnicima država iz regiona. Pored gostujućih predavača iz insostranstva, prisustvo i aktivno učešće u radu konferencije specijalnog savetnika službe za cirkularnu ekonomiju pri Privrednoj komori Srbije, predstavnika naučnih instituta, međunarodnih organizacija kao i državnih organa, govori o značaju i aktuelnosti teme konferencije.