Međunarodna naučna konferencija „China – Central and Eastern Europe Relations in the Great Transformation“

Prof. dr Darko Trifunović, prof. dr Vladimir Tomašević i prof. dr Vang Žen danas su otvorili Međunarodnu naučnu konferenciju „China – Central and Eastern Europe Relations in the Great Transformation“, koja se održava u Beogradu, a organizatori su Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost INIS i Centar za saradnju Kine i Evrope CCER, Fudan univerziteta.

U ime Fakulteta za inženjerski menadžment Međunarodnoj naučnoj konferenciji su, pored dekana, prof. dr Vladimira Tomaševića prisustvovali doc. dr Jelena Raut i asistent Veljko Ćalasan.