Doc.dr Tatjana ilić Kosanović na međunarodnoj naučno stručnoj konferenciji Limen 2017. održala je predavanje po pozivu

Predavanje po pozivu održala je doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović na temu WORK-LIFE BALANCE OF THE TEACHERS AT THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN SERBIA, predstavljajući rezultate istraživanja koje je sprovedeno u saradnji sa dr Marijom Najdić, profesorom Visoke turističke škole strukovnih studija i prof. dr Vladimirom Tomaševićem.