Moderatori međunarodne naučno-stručne konferencije Limen 2017.

Profesori Fakulteta prof. dr Slobodan Živković, prof. dr Živko Ralić, doc. dr Brankica Pažun i doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović učestvovali su u radu sekcija, kao moderatori. Koorganizatori konferencije su Fakultet za inženjerski menadžment – Beograd, Visoka škola modernog biznisa – Beograd, Fakultet za biznis i menadžment nauke, Novo Mesto – Slovenija, Fakultet za upravljanje, poslovanje i informatiku, Novo Mesto – Slovenija, Biznis akademija Smilevski – BAS, Skoplje, Makedonija, BAS Institut za menadžment, Bitolj, Makedonija i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu.

U Zbornik konferencije uključeni su radovi prof. dr Duška Tomića i doc. dr Stanka Bulajića, a uvršteni su i radovi asistenata Fakulteta: Jelene Dinić, Damira Ilića i Jelene Rajković