Monografija Karijerno vođenje i savetovanje na visokoškolskim institucijama – Teorija i praksa

Novo izdanje Fakulteta za inženjerski menadžment, naučno-stručna monografija Karijerno vođenje i savetovanje na visokoškolskim institucijama – Teorija i praksa doc. dr Tatjane Ilić-Kosanović bavi se analizom teorijske osnove karijernog vođenja i savetovanja i njenom primenjivošću na visokoškolskim ustanovama u Srbiji, kao i analizom primene teorijskih koncepata razvoja karijere i karijernog vođenja i savetovanja u okviru centara za razvoj karijere na najboljim visokoškolskim ustanovama u svetu, prvenstveno u SAD i Velikoj Britaniji, gde je ovaj koncept i nastao i razvijan više decenija. Nastala je na osnovu dugogodišnjeg istraživanja, koja su rezultovala doktorskom tezom, odbranjenom 2014. godine. U međuvremenu su istraživani dalji pravci razvoja teorije i prakse karijernog vođenja i savetovanja na visokoškolskim ustanovima sve do kraja 2019. godine.

Na kraju moografije su, na osnovu obavljene analize, date preporuke za unapređenje sistema rada visokoškolskih centara za razvoj karijere u Srbiji.

Ova monografija može biti od koristi zaposlenima na visokoškolskim institucijama, koje izgrađuju centre za razvoj karijere u cilju jačanja zapošljivosti studenata za bolje razumevanje teorije i prakse karijernog vođenja i savetovanja na visokoškolskim insititucijama. Ona može biti značajna i savetnicima i profesorima na  drugim institucijama, kao što su srednje škole, u cilju izgradnje srednjoškolskih centara za razvoj karijere u školama različitog tipa (gimnazije, srednje stručne škole).

Urednik izdanja je prof. dr Vladimir Tomašević, a recenzenti monografije su: prof. dr Svetlana Vukotić, prof. dr Marija Najdić i prof. dr Slobodan Živković.