Pohvalnica na nacionalnom takmičenju dobrih praksi u oblasti KViS 2021. godine

Na šestom Nacionalnom Euroguidance (Evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju) takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, komisija je donela odluku da pohvali primere prakse koji se ističu određenim aspektom.

Aktivnost karijernog vođenja i savetovanja „Put do karijere“ Centra za razvoj karijere Fakulteta za inženjerski menadžment, koju realizuju Olga Mašić, student savetnik u Centru i prof. dr Tatjana Ilić-Kosanović, direktor Centra, osvojila je pohvalnicu za uključivanje vršnjačkog mentora u aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja.

Pohvalnica će biti dodeljena na Devetoj Euroguidance konferenciji „Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi“, koja se održava od 25. do 26. oktobra 2021. godine.

www.euroguidance.rs

www.tempus.ac.rs