Nadoknada predavanja

U nedelji od 24. do 28. januara će se održati nadoknada časova u terminima po dogovoru sa predmetnim profesorima.