Najava konferencije CIBEK 2021.

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije u saradnji sa partnerima organizuju:

III međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Circularna i bioekonomija – CIBEK 21 (ONLINE)

1. april 2021. godine

 

Cilj konferencije

Evropa razvija efikasnu i održivu ekonomiju. Cilj je inovativnija i ekonomija sa niskim emisijama, usklađivanje zahteva za održivom poljoprivredom i ribarstvom, sigurnost hrane i održivo korišćenje obnovljivih bioloških resursa u industrijske svrhe, očuvanje biodiverziteta,  zaštite životne sredine, razvoj novih tehnologija i procesa za bioekonomiju,  razvoj tržišta i konkurentnost u sektorima bioekonomije, razvoj politika kako bi zainteresovane strane  bliže zajedno sarađivale. Više o konferenciji možete naći ovde.

Cirkularna ekonomija je konceptualni okvir održivog razvoja. Njen cilj je proizvodnja roba i usluga uz istovremeno smanjivanje potrošnje i rasipanja sirovina, vode i izvora energije. Reč je o uvođenju nove ekonomije koja je cirkularna – ne linearna – zasnovana na principu „zatvaranja ciklusa“ životnih ciklusa proizvoda, usluga, otpada, materijala, vode i energije. Ova konferencija bi trebala da postane mesto za međusobnu saradnju, različita predavanja i događaje koji prepoznaju održivi razvoj kao ključno pitanje za budućnost industrije.

Tematske oblasti:

 • Poboljšanje efikasnosti i smanjenje upotrebe resursa.
 • Identifikacija i stvaranje novih mogućnosti za ekonomski rast i promovisanje inovacija i konkurentnosti gradova i ruralnog područja, kao i njihovih kompanija.
 • Garantovanje sigurnosti snabdevanja osnovnim resursima.
 • Borba protiv klimatskih promena i ograničavanje uticaja korišćenja resursa na životnu sredinu.
 • Upravljanje otpadom u cirkularnoj i bioekonomiji.
 • Bezbednost ekonomija – održivost i dostupnost resursa kao preduslov razvoja u globalizovanom svetu.

 

VAŽNI DATUMI:

 • Prijava i dostavljanje apstrakta – 15. mart 2021. godine;
 • Uplata registracije nakon prihvaćenog apstrakta – 25. mart 2021. godine;
 • ONLINE naučna konferencija – 1. april 2021. godine;
 • Rok za slanje radova – 20. maj 2021.godine;
 • Štampanje zbornika – 1. jul 2021. godine.

 

PROCEDURA SLANJA RADOVA

e-mail konferencije: cibek2021@fim.rs

Na e-mail treba poslati:

 

OBJAVLJIVANJE RADOVA

Radovi koji budu objavljeni u zborniku radova konferencije biće klasifikovani kao “Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini” – kategorija M33 prema novom Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Autori čiji radovi budu izabrani, biće pozvani da rezultate svojih istraživanja prezentuju u časopisu Serbian Journal of Engineering Management, prihvaćenom za indeksiranje u EBSCO bazama.

 

 

KOTIZACIJA

3.000,00 dinara (kotizacija obuhvata sertifikat o učešću na konferenciji, objavljivanje rada u zborniku radova konferencije, slanje zbornika).

Uplata se može izvršiti na:

Žiro-račun: 265104031000239066

Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd

Svrha uplate: Registracija za konferenciju CIBEK21