Najava konferencije CIBEK 2022.

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije
u saradnji sa partnerima organizuju:

IV međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Cirkularna i bioekonomija – CIBEK 22

9. mart 2022. godine

Cilj konferencije:


Evropa razvija efikasnu i održivu ekonomiju. Cilj je inovativnija i ekonomija sa niskim emisijama, usklađivanje zahteva za održivom poljoprivredom i ribarstvom, sigurnost hrane i održivo korišćenje obnovljivih bioloških resursa u industrijske svrhe, očuvanje biodiverziteta, zaštite životne sredine, razvoj novih tehnologija i procesa za bioekonomiju, razvoj tržišta i konkurentnost u sektorima bioekonomije, razvoj politika kako bi zainteresovane strane bliže
zajedno sarađivale.

Cirkularna ekonomija je konceptualni okvir održivog razvoja. Njen cilj je proizvodnja roba i usluga uz istovremeno smanjivanje potrošnje i rasipanja sirovina, vode i izvora energije. Reč je o uvođenju nove ekonomije koja je cirkularna – ne linearna – zasnovana na principu „zatvaranja ciklusa“ životnih ciklusa proizvoda, usluga, otpada, materijala, vode i energije. Ova konferencija bi trebala da postane mesto za međusobnu saradnju, različita predavanja i događaje koji prepoznaju održivi razvoj kao ključno pitanje za budućnost industrije.
Tematske oblasti:


 Poboljšanje efikasnosti i smanjenje upotrebe resursa.
 Identifikacija i stvaranje novih mogućnosti za ekonomski rast i promovisanje inovacija i konkurentnosti gradova i ruralnog područja, kao i njihovih kompanija.
 Garantovanje sigurnosti snabdevanja osnovnim resursima.
 Borba protiv klimatskih promena i ograničavanje uticaja korišćenja resursa na životnu sredinu.
 Upravljanje otpadom u cirkularnoj i bioekonomiji.
 Bezbednost ekonomija – održivost i dostupnost resursa kao preduslov razvoja u globalizovanom svetu.
Važni datumi:


 Prijava i dostavljanje apstrakta – 21. februar 2022. godine;
 Uplata registracije nakon prihvaćenog apstrakta – 1. mart 2022. godine;
 Naučna konferencija – 9. mart 2022. godine;
 Rok za slanje radova – 20. maj 2022. godine;
 Štampanje zbornika – 1. jul 2022. godine.Procedura slanja radova:


e-mail konferencije: cibek2022@fim-bg.rs
Na e-mail treba poslati:
 Popunjen  prijavni formular CIBEK 2022;
CIBEK22-paper_template;
 Dokaz o uplati kotizacije.Objavljivanje radova:


Radovi koji budu objavljeni u zborniku radova konferencije biće klasifikovani kao “Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini” – kategorija M33 prema novom Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Autori čiji radovi budu izabrani, biće pozvani da rezultate svojih istraživanja prezentuju u časopisu Serbian Journal of Engineering Management,  indeksiranom u EBSCO bazama.Kotizacija:


40 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate (kotizacija obuhvata sertifikat o učešću na konferenciji, objavljivanje rada u zborniku radova konferencije, slanje zbornika).

Uplata se može izvršiti na:
Žiro-račun: 265104031000239066
Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd
Svrha uplate: Registracija za konferenciju CIBEK22