Najsavremeniji program master studija: Upravljanje projektima i industrija 4.0

Od školske godine 2020/21. počinje novi program master studija Upravljanje projektima i industrija 4.0!

Najznačajnija svrha studijskog programa je da u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta stvori kvalifikovane menadžere za efikasno upravljanje projektima u novonastalim okolnostima industrije 4.0. Oni će biti osposobljeni da samostalno, na originalan način, a na principima inženjerstva, upravljaju velikim i složenim projektima.

Studenti će biti osposobljeni, ne samo da prate promene, već i da ih predviđaju i predvode.

Neki od novih predmeta su i: Internet stvari i sajber bezbednost; Projekti pametnih gradova; Upravljanje ljudskim kapitalom u industriji 4.0.

Kurikulum možete da vidite ovde!

Prijave za master program počinju u septembru, ali zainteresovani kandidati  mogu da zakažu posetu Fakultetu preko i-mejla prijava@fim.rs ili karijera@fim.rs.