Nastavak nastavnih i drugih aktivnosti u 2018.

Danas su nastavljene sve nastavne i vannastavne aktivnosti na Fakultetu za inženjerski menadžment.

Napominjemo da predavanja u prvom semestru traju do 26. januara, a da Januarsko-februarski ispitni rok počinje 5, a završava se 23. februara.