Naučni odbor

 • Vladimir Tomašević, Fakultet za inženjerski menadžment, predsednik
 • Ana Risteska, BAS Institut za menadžement, Bitolj, Macedonia
 • Andreja Rajković, Fakultet inženjerskih nauka , Univerzitet Gent, Holandija
 • Biljana Stojanović-Višić, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla
 • Boro Krstić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Bijeljini
 • Brankica Pažun, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla
 • Branko Latinović, Fakultet informacionih tehnologija, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, Bosna i Herceovina
 • Darko B. Vuković, Ekonomski fakultet, Državni univerzitet, Rusija
 • Denes Bulkai, Bulkai Kft, Mađarska
 • Dragan Radović, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla
 • Dražen Jovanović, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Bijeljini
 • Gojko Rikalović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Goran Popović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
 • Gordana Kokeza, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Ioan Bacivarov, Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija
 • Ivan Alfieri, IMED, Catanzaro, Italija
 • Jelica Petrović-Vujačić, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Ljiljana Tomić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Bijeljini
 • Malči Grivec, Fakultet za biznis, menadžment i informatiku, Novo Mesto, Slovenija
 • María Begoña Peña Lang, Inženjerski fakultet Bilbao, Španija
 • Milan Nikolić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Mile Djurdjević, Product Development Center, Nemak Linz
 • Milica Gerasimović, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Beograd
 • Mirijana Kranjac, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla
 • Nikolay Popov, Tambov tehnički univerzitet, Rusija
 • Ozren Ocić, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla
 • Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Rade Slavković, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla
 • Robert Dimitrovski, MIT Univerzitet Skoplje, Macedonia
 • Sanja Tišma, IRMO, Zagreb, Hrvatska
 • Senhorinha Teixeira, Univerzitet Minho, Braga, Portugal
 • Slađana Savić, Fakultet za biofarming, Megatrend univerzitet
 • Srećko Manasijević, Lola institut d.o.o.
 • Stefan Grbenič, Tehnički Univerzitet, Grac
 • Tatjana Ilić Kosanović, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla
 • Tina Vukasović, Međunarodna škola za društvene i biznis studije,International, Slovenija
 • Žaklina Stojanović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Željko Despotović, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
 • Zorica Vasiljević, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Zvonko Sajfert, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu