Naučno-stručna konferencija Uticaj prirodnih i tehnoloških katastrofa na životnu sredinu i privredu

Danas je započela trodnevna naučno-stručna konferencija Uticaj prirodnih i tehnoloških katastrofa na životnu sredinu i privredu, čiji je suorganizator Fakultet za inženjerski menadžment. Prof. dr Vladimir Tomašević, predsednik Saveta Fakulteta, je u naučnom odboru konferencije, a svoje radove će izlagati prof. dr Vladimir Tomašević, prof. dr Đorđe Jovanović, doc. dr Radovan Tmušić, Marko Gnjatović, doktordand i Luka Latinović, student demonstrator.